Hua Xia Bank, Foshan, China Swift: HXBKCNBJ10B - Bank Swift code information

Hua Xia Bank, Foshan, China Swift: HXBKCNBJ10B - Bank Swift code information


List of Branches of Hua Xia Bank in China, FoshanOther Banks(Financial Institutions) in : China, Foshan